Sản Phẩm

Cá nục
Giá: Liên hệ
Cua biển loại 2
Giá: Liên hệ
Cá đông lạnh 1
Giá: Liên hệ
Tôm sú đông lạnh 2
Giá: Liên hệ
Ếch
Giá: Liên hệ
Sò lông
Giá: Liên hệ
Cá chim đen loại 1
Giá: Liên hệ
Cua biển loại 3
Giá: Liên hệ
Cá đông lạnh 2
Giá: Liên hệ
Tôm càng
Giá: Liên hệ
Bạch tuộc
Giá: Liên hệ
Cá chim đen loại 2
Giá: Liên hệ
Cá bạc má
Giá: Liên hệ
Cá lóc bông
Giá: Liên hệ
Cá thác lác
Giá: Liên hệ
Cá bóng mú
Giá: Liên hệ