Sản Phẩm

Cá hồi tươi
Giá: Liên hệ
Cá basa
Giá: Liên hệ
Hến
Giá: Liên hệ
Tôm sú đông lạnh 1
Giá: Liên hệ
Tôm càng
Giá: Liên hệ
Cua biển 1
Giá: Liên hệ
Cá thu phấn
Giá: Liên hệ
Ngao
Giá: Liên hệ
Ốc bu
Giá: Liên hệ
Cá thu
Giá: Liên hệ
Cua biển loại 1
Giá: Liên hệ
Tôm sú tươi
Giá: Liên hệ
Hến
Giá: Liên hệ
Ốc len
Giá: Liên hệ