ỐC,SÒ CÁC LOẠI

Hến
Giá: Liên hệ
Ốc bu
Giá: Liên hệ
Ốc len
Giá: Liên hệ
Sò lông
Giá: Liên hệ