Cá hồi tươi
Giá: Liên hệ
Cá thu phấn
Giá: Liên hệ
Cá thu
Giá: Liên hệ
Cá nục
Giá: Liên hệ
Cá chim đen loại 1
Giá: Liên hệ
Cá chim đen loại 2
Giá: Liên hệ
Cá bạc má
Giá: Liên hệ
Cá lóc bông
Giá: Liên hệ
Cá thác lác
Giá: Liên hệ
Cá bóng mú
Giá: Liên hệ
Cá cơm
Giá: Liên hệ
Cá cơm than
Giá: Liên hệ
Cá nâu
Giá: Liên hệ